Fontos információ!

Ügyfélszolgálataink a vonatkozó Kormányrendelet értelmében 2021. április 7-től NYITVA TARTANAK.

RÉSZLETEK

Összesen:

Kedvezményes havi díj

{{ basket.shoppingCart.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ basket.shoppingCart.fullPrice | price }} Ft

Hálózati összekapcsolás

A TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT. (továbbiakban Tarr KFT..) IP alapú telefonhálózatával történő összekapcsolódás és hívásvégződtetés általános feltételei.

Érvényes: 2018.07.01-től


A hálózati összekapcsolódás részletes feltételeit a Tarr KFT., valamint a Társszolgáltató (külön-külön: Fél, együttesen: Felek) közötti szabad tárgyalások eredményeként megkötött nagykereskedelmi szerződés rögzíti.

Hívásvégződtetési díjak

Beszédcélú hívásvégződtetési forgalmi szolgáltatás ellenértéke a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság PC/27174-33/2017. számú határozata alapján:
A Tarr KFT. 2018. július 1.-től az IP alapú telefonhálózatában történő hívásvégződtetési díjait –naptári- és napszaki megosztástól függetlenül, az összes beszédpercre vonatkozóan azonosan – az alábbiak szerint határozza meg:

  • Az Európai Unió (továbbiakban: EU), továbbá az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) területéről érkező hívások esetén: 0,26 Ft / perc + ÁFA
  • Ezen kívüli területekről érkező hívások végződtetési díjai egységesen: 10 Ft / perc + ÁFA

Amennyiben egy adott hívószámról nem lehetséges egyértelműen megállapítani, mely területhez tartozik, abban az esetben a végződtetési díjat olyan módon kell kiszámolni, mintha a hívás az EU/EGT területén kívülről érkezett volna.

Az összekapcsolódás földrajzilag meghatározott pontja, az alkalmazott interfész típusa

  1. Összekapcsolódás helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. (BIX épület)
  2. Fizikai interfész: Duplex LC optikai csatlakozó, SM/MM optikai kábel
  3. IEEE 802.3z protokoll
  4. SIP protokoll RFC 3261

Az összekapcsolódás lehetséges műszaki megoldásai

A megajánlott összekapcsolódási forgalmi szolgáltatások

A Tarr KFT. a Társszolgáltató számára „beszédcélú hívásvégződtetés IP alapú telefonhálózatban” szolgáltatás nyújtását ajánlja fel.

Az összekapcsolódás díja

Az összekapcsolódás kiépítésének és tesztelésének díja 500.000 Ft + ÁFA egyszeri díj.

Szolgáltatásminőség, üzemeltetés és karbantartás feltételei

A műszakilag sikeresen felépült hívások számának meghatározására az ITU-T E425 (03/2002) ajánlás NER (Network Efficiency Ratio) mérési elvet kell alkalmazni. A Tarr KFT. által vállalt átlagos napi sikerességi érték minimum 95%. A szolgáltatás akkor áll rendelkezésre, ha a szolgáltatónál nincs (akár tervezett, akár nem tervezett) szolgáltatás kiesés. A szolgáltatás nyújtása mindkét Fél részéről kölcsönösségi alapon a lehető legmagasabb minőségi értéken (ITU-T E426 ajánlás) történik. A minőség mérésére az ITU-T E425 (03/2002) ajánlás NER mutató megállapításához az ITU-T-ben megadott paraméterek az irányadóak ( 1. sz. táblázat)

Műszakilag sikeresnek tekintett hívások

NER meghatározása:
NER = Műszakilag sikeres hívások / Összes hívás

Az összekapcsolódás részletes feltételei a Felek tárgyalása során kerülnek meghatározásra, és a megkötött szerződésben kerülnek rögzítésre.
Felek kijelentik, hogy az összekapcsolódási ponton egymásnak biztosított hálózatközi interfészek megfelelnek mind a belföldi, mind pedig a nemzetközi vonatkozó szabványoknak. Az összekapcsolás során a hordozószolgálat modemes adatátvitelt nem tesz lehetővé. Az ISDN adat-, és egyéb szolgáltatások nem elérhetőek.
Műszakilag sikeres hívások Cause Value alapján (ITU-T E425 (03/2002)) - 1. sz. táblázat

Támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások

A Tarr KFT. Ajánlattevő részére támogató (kezelői, segélykérő) szolgáltatások nyújtását nem ajánlja fel.

A Felek közötti együttműködés szabályai az együttműködési kötelezettség körében