{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Internetes tudnivalók


IP cím automatikus hozzárendelése

A Szolgáltató hálózatán minden végponthoz automatikusan kerülnek az IP címek (valamint az egyéb, kapcsolódó műszaki tartalmak) hozzárendelésre, DHCP protokoll segítségével. A szolgáltató hálózatán csak különleges esetekben és a Szolgáltatóval való külön megállapodás alapján lehetséges manuális, statikusan beállított címek használata. A Szolgáltató nem támogatja a nem automatikusan hozzárendelt címeket használó végpontokat, és ezekre nem érvényesek a rendelkezésreállási feltételek.

Globálisan elérhető vagy publikus IP cím

A „hagyományos” vagy globális IP cím segítségével érhetőek el az internetes végpontok az internet irányából, ezek a végpontok „teljes értékű” internetes gépek. Ezek a gépek az internet minden szolgáltatását igénybe tudják venni; működhetnek webserverként, levelezőserverként, végezhetnek file cserélést IM (instant message), P2P (peer-to-peer) és „aktív FTP” kapcsolattal, és mivel saját IP címmel rendelkeznek, nem korlátozza őket egy osztott IP használatának problémái.

Privát (nem globálisan elérhető vagy NAT-olt) IP cím

A globális címmel nem rendelkező internetes végpontok címfordítási eljárással (NAT, Network Address Translation) érik el a hálózat szolgáltatásait. Ennek következménye az, hogy ezen gépek semmiféle olyan alkalmazást nem használhatnak, ami a gépet „server” (kiszolgáló) szerepben igénylik, hiszen nem rendelkeznek saját globális IP címmel. Példák:

  • ezen végpontok nem rendelkeznek saját IP címmel, hanem egy vagy több közös IP címen osztoznak;
  • számos szolgáltatás csak adott számú felhasználót engedélyez egy helyről, így lehetséges, hogy ha NATügyfeleink közül túl sokan szeretnék használni ugyanazt a szolgáltatást, akkor ez nem fog sikerülni;
  • bármilyen visszaélés esetén, amikor egy NAT ügyfelünket – cégünktől függetlenül – letiltják egy szolgáltatásról, akkor az összes azon címet használó NATügyfelünk (a közös IP cím miatt) letiltásra kerül;
  • a végponthoz nem rendelhető domain vagy aldomain név;
  • a végponton nem futhat hagyományos server (webserver, ftp server, levelezőserver, ...);
  • a végponton nem futhat serverként funkcionáló program (aktív ftp kliens, az internet telefonok egy része, a filecserélők egy része, számos kétirányú kommunikációt ellátó program).

A kapcsolat előnye az, hogy az ilyen végpontok (mivel a külső támadások számára „láthatatlanok”) nagy fokú védettséget élveznek külső támadásokkal szemben (de ez nem vonatkozik a hálózaton belüli támadásokra vagy az emailben terjedő worm-ökre).

Statikusan hozzárendelt IP cím

A statikusan kiosztott IP címek az előfizetői végponthoz hozzárendelésre kerülnek, és (a műszaki lehtőségektől függően) nem, vagy csak ritkán változnak. Ez gyakorlatilag az IP címet az előfizetővel azonosítja, lehetővé téve a folyamatos server alkalmazások (pl. webserver, levelezőserver, stb.) használatát.

Dinamikusan hozzárendelt IP cím

A dinamikusan hozzárendelt címek véletlenszerűen kerülnek az előfizetőhöz rendelésre a rendelkezésre álló címek közül, és az előfizető gépének kikapcsolásakor, vagy egy adott idő eltelte után (mely általában 3-48 óra közé esik) visszavonásra kerülnek, és a végpot következő használatakor új cím kerül kijelölésre.

Alapszintű SPAM és vírusszűrés

Az alapszintű szűrés azt jelenti, hogy minden Cory-Net levelezőserveren keresztül haladó levelet ellenőrzünk. Visszautasítjuk azon leveleket, melyek:

  • ellenőrizhetően hamis vagy nem kézbesíthető feladóval érkeznek (ez a spamek kb. 70%-a);
  • az olyan leveleket, melyek a legelterjedtebb vírusokat, férgeket tartalmazzák; - az olyan leveleket, melyek a spam analizáló rendszerünk szerint „nagy valószínűséggel spam-ek”;
  • az olyan leveleket, melyek fejléce vagy műszaki része olyan mértékben szabálytalan, hogy az esetleg kárt okozhat ügyeleink levelezésében.

A „valószínűsíthetően spam” leveleket rendszerünk átengedi, de azokat megjelöli, hogy ügyfeleink igényeik szerint azokat tovább szűrhessék. Az alapszintű szűréssel kapcsolatban fontos tudni, hogy ez nem jelent garanciát arra, hogy ügyfeleinkhez nem fog kártékony email vagy spam érkezni, mindössze ennek valószínűsége csökken jelentősen. Ezek a szűrések csak az email forgalomra vonatkoznak.