{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Tájékoztatás TARR mobil összekapcsolásra és hívásvégződtetésre vonatkozó feltételekről

(Érvényes: 2021. július 1.):


A TARR Kft, mint jelentős piaci erejű szolgáltatóként azonosított szolgáltató a „Beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban” piacon az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a hívásvégződtetésre és összekapcsolásra vonatkozó feltételeit:

A TARR Kft. a mobil hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatása keretében 2021. július 1. napjától az alábbi hívásvégződtetési díjat alkalmazza összhangban a Bizottság (EU) felhatalmazáson alapuló, az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről szóló 2021/654 (2020. december 18.) rendeletének 4. cikkében foglaltakkal:

A hívásvégződtetési díj:

2023.01.01.-2023. 12.31. között: 0,4 eurócent/perc, azaz 1,6461 Ft/perc +Áfa
2024. 01.01-től: 0,2 eurócent/perc

A fenti díjat a TARR Kft. az Unió tagországaiból és EGT országokból indított hívások esetén alkalmazza, az Unión/EGT-n kívülről indított hívások esetén a Rendelet 1. cikk (4) bekezdése alapján csak abban az esetben, ha a hívó fél szolgáltatójánál a hívásvégződtetési díj kisebb vagy egyenlő a fenti díjakkal, vagy ha az adott ország nevesítésre került a Rendelet mellékletében.

A Ft/perc szerinti mobil hívásvégződtetési díjat TARR Kft. évente felülvizsgálja, és minden év január 1-jéig aktualizálja az Európai Központi Bank által az Európai Unió Hivatalos Lapjában szeptember 1-jén, október 1-jén és november 1-jén közzétett referencia-árfolyamok legutóbbi átlagának felhasználásával.

Tekintettel arra, hogy a TARR Kft. a hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatását nem közvetlenül, saját hálózata interfészén keresztül, hanem a Vodafone Magyarország Zrt. összekapcsolási pontján keresztül valósítja meg, a TARR Kft. a szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeivel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kötelezettségét a Vodafone Magyarország Zrt. feltételeire hivatkozással teljesíti:

https://multimedia.vodafone.hu/pdf/lakossagi/egyeb/partnerszolgaltatoknak/2021_julius_1-tol_hatalyos_mobil_Hirdetmeny-Tajekoztatas.pdf