{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

TARR Ügyfélkapu felhasználási feltételei és adatkezelési tájékoztató

Hatályba lépés napja: 2022. november 21.

A TARR Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) .) Ügyfelei gyors és korszerű kiszolgálása érdekében online ügyfélszolgálatot üzemeltet TARR Ügyfélkapu (a továbbiakban: TARR Ügyfélkapu vagy Szolgáltatás) néven. A TARR Ügyfélkapu a Szolgáltató tulajdona. Jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Ügyfélkapu Szabályzat) tartalmazza a TARR Ügyfélkapu működésének főbb jellemzőit, valamint az azon keresztül nyújtott online ügyintézési lehetőségeket igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit.

1. Szolgáltató adatai:

Név: „TARR” Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely:
7100, Szekszárd, Kadarka u. 18.
Telefonszám:
1223
E-mail elérhetőség: info@tarr.hu (nem hivatalos ügyfél- és hibabejelentő szolgálati elérhetőség)

2. TARR Ügyfélkapu lényeges tulajdonságai:

2.1 Ügyfélkapu elérhetősége: www.tarr.hu/ugyfelkapu/bejelentkezes (továbbiakban TARR Ügyfélkapu)

2.2 Szolgáltatás leírása:
A TARR Ügyfélkapu a www.tarr.hu/ugyfelkapu/bejelentkezes oldalon elérhető, online ügyintézési felület, mely igénybevételének tárgyi feltétele a legalább minimális szolgáltatási szintű internet-hozzáférés szolgáltatás. A TARR Ügyfélkapu nyitóoldala bárki számára elérhető, azonban annak használatához Felhasználói regisztráció szükséges. A Szolgáltatás a hét minden napján 0-24 óráig elérhető. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a TARR Ügyfélkapu felületen előzetes értesítés esetén, illetve sürgősségi esetben akár előzetes bejelentés nélkül is esetenként karbantartási, hibaelhárítási feladatokat végezzen, amely karbantartás időtartamára a Szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet.

2.3 Szolgáltatás igénybevevője:Felhasználónak minősül bármely természetes vagy jogi személy, szervezet, aki, vagy amely a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint meghatározott szolgáltatások valamelyikére érvényes és hatályos előfizetői szerződéssel rendelkezik, vagy ilyen Felhasználó által, a Felhasználó Ügyfélkapu fiókjához tartozóan a TARR Ügyfélkapu igénybevételére meghívást kapott és azt elfogadta.

2.4 TARR Ügyfélkapu regisztráció:A regisztrációval a Felhasználó jogosulttá válik arra, hogy a TARR Ügyfélkaput használhassa. A regisztrációval TARR Ügyfélkapu fiók hozható létre, mely alá tetszés szerinti számú TARR Ügyfélszám, illetve előfizetői szerződés rendelhető hozzá. A regisztráció teljes folyamata történhet a TARR Ügyfélkapun keresztül, vagy a Szolgáltató személyes, illetve telefonos ügyfélszolgálatának segítségével, amely során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A kötelező adatok kitöltésének hiányában a regisztráció nem hajtható végre. A regisztrációkor az alábbi adatokat kötelező megadni:
1. Ügyfélszám
2. Előfizető neve
3. Anyja neve
4. Születési hely
5. Születési idő
6. Kapcsolattartási e-mail cím
7. Felhasználónév
8. Jelszó

A regisztráció további feltétele a jelen Ügyfélkapu Szabályzat elfogadása, és a személyes adatok kezeléshez történő önkéntes hozzájárulás. A regisztráció véglegesítéséhez a Szolgáltató által küldött e-mailben meghatározottak szerinti megerősítés szükséges. Amennyiben a Felhasználó által kitöltött adatok nem egyeznek a Szolgáltatónál meglévő adatokkal, úgy adategyeztetést követően van lehetőség a regisztráció véglegesítésére személyes vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.

Szolgáltató ügyfélszolgálati segítséggel történő regisztráció esetén a regisztráció további feltétele a jelszó adat TARR Ügyfélkapun keresztül történő megadása, amelyhez szükséges linket az ügyfélszolgálat elektronikus levélben biztosítja a Felhasználó számára.

A Szolgáltató jogosult a regisztrációt visszautasítani különösen, de nem kizárólagosan:
-valótlan, hiányos, érvénytelen adatok megadása esetén,
-amennyiben a Szolgáltató más felhasználók, előfizetők, személyek személyes adataival való visszaélését, a Szolgáltató megtévesztését észleli,
-amennyiben a Szolgáltató a TARR Ügyfélkapu rendszerrel kapcsolatos bármilyen visszaélést, illetve visszaélés veszélyét észleli,
-amennyiben a regisztrációt kezdeményező nem minősül Felhasználónak (Pl: nem rendelkezik előfizetéssel a Szolgáltatónál)

Sikeres regisztrációt követően a Felhasználó TARR Ügyfélkapujába a felhasználónév és jelszó adatok megadásával jelentkezhet be.

2.5 TARR Ügyfélkapu használata, funkciói, felhasználás korlátai

A regisztrált Felhasználó felhasználónév és jelszó azonosítókkal történő bejelentkezés után veheti igénybe a TARR Ügyfélkapun keresztül nyújtott online ügyintézési lehetőségeket.
Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a TARR Ügyfélkapun kialakított funkció segítségével ideiglenes jelszót igényelhet, mellyel a felhasználó 24 órán belüli egyszeri belépésre jogosult, kizárólag új jelszó beállítása céljából.

Az ügyintézési lehetőségek jogosultságokhoz kapcsolódnak.
„Főadmin” jogosultsággal rendelkező felhasználó: az ügyfélszámhoz elsőként regisztráló felhasználó, teljes körű hozzáféréssel, jogosultságkezelési jogosultsággal
„Admin” jogosultsággal rendelkező felhasználó: jogosultságkezelés, és hívásrészletező lekérdezésének kivételével valamennyi további funkcióhoz való hozzáféréssel
„Gyerek” jogosultsággal rendelkező felhasználó kizárólag a TarrMobil TV alkalmazást használhatja
„Admin” és „Gyerek” jogosultsággal rendelkező jogosultat Főadmin jogosultsággal rendelkező Felhasználó hívhat meg. „Admin” jogosult a meghívás elfogadásával az adott Ügyfélszámhoz tartozó adatokhoz és ügykezelési lehetőségekhez férhet hozzá saját TARR Ügyfélkapu fiókján keresztül.

Az Ügyfélkapu fiók funkciói:
- Előfizetői adatok lekérdezése, egyes adatok módosítása, hozzáadása
- Számlázási információk, egyes forgalmi adatok lekérdezése, számlázás, fizetés módjának módosítása, számlák letöltése, számlák kifizetése
- igénybe vett szolgáltatás adatainak lekérdezése, adatok rendszerezése,
- hibabejelentés, panasztétel, egyéb bejelentés megtétele, áthelyezés kezdeményezése fájl letöltési lehetőséggel
- tárhely szolgáltatás keretében
     o szerződéses dokumentációk eltárolása megtekintési, letöltési lehetőséggel,
     o Szolgáltató által küldött értesítések, dokumentációk rendelkezésre bocsátása, hozzáférhetővé tétele megtekintési és letöltési lehetőséggel
     o előfizetői szerződéshez kapcsolódó nyilatkozattételi, módosítási lehetőségek biztosítása,
- Beállítások kezelése, módosítása keretében:
    o TARR ügyfélkapu jogosultságok lekérdezése, hozzáadása, törlése,
    o TARR ügyfélkapu beállítások: ügyfélkapu jelszó módosítás és regisztráció törlése

Előfizetett szolgáltatások szerint:
    o online szolgáltatások adatainak lekérdezése
    o szerződéshez kapcsolódó e-mail címek adatainak lekérdezésre, rögzítése, jelszó módosítása
    o hívásbeállítások megtekintése, módosítása
    o fizetési beállításokkal kapcsolatos tudnivalók
    o IP cím adatok lekérdezése, filter beállítás, FTP beállítások, NAT információk és beállítás módosítások, domain beállítások
    o Tarr MobilTV beállításainak kezelése

A Felhasználó nem jogosult a TARR Ügyfélkaput a fent felsorolt funkciókon kívül bármilyen más célra használni. A TARR Ügyfélkapu bármely részének nem engedélyezett módosítása, másolása, elemeire bontása, visszafejtése, újraformázása tilos. Tilos a felhasználói jelszó automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő megadása. Tilos a TARR Ügyfélkapu sebezhetőségének vizsgálata, tesztelése, a rendszer biztonságának megsértése..

3. Ellenszolgáltatás, költségek

A TARR Ügyfélkapu igénybevétele díjmentes. A TARR Ügyfélkapu internet-alapú szolgáltatás, ebből következően használata adatforgalommal jár, amelynek díja a Felhasználó internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előfizetése szerint tarifálódhat.

4. Szavatosság, felelősség, szellemi tulajdonjogok

4.1 Szavatosság
A Szolgáltató a Szolgáltatást, mint jogtulajdonos adott állapotban, olyan tartalommal és formában nyújtja, ahogyan az elérhető.

A Szolgáltató az alkalmazandó jog által biztosított lehetőségek szerint nem vállal szavatosságot, minőségi követelményeket az alkalmazás folyamatosan hibamentes és zavartalan működésére.

4.2 Felelősség
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internet-hozzáféréssel, a Felhasználó belső hálózatával, eszközeivel kapcsolatosan, vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hibáért és azok következményeiért, ide értve a vírusok és hacker tevékenységek által okozott hibákat és következményeket is.
A regisztrációkor, illetve a Szolgáltatás használata során megvalósuló adatközlés, végrehajtott módosítás hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból (pl: helytelen e-mail cím) adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért, az adatközlés megfelelőségéért és az adatok teljességéért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával, vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik azért, hogy hozzáférése adatait mások által nem hozzáférhető helyen tárolja, és azokat ne adja át. Felhasználó felel a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Felhasználó köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak, ha Ügyfélkapu fiókjával/adataival illetéktelenek visszaéltek vagy visszaélés gyanúja merült fel. Visszaélés/annak gyanúja esetén a Szolgáltató a Felhasználó egyidejű értesítése mellett jogosult a TARR Ügyfélkapu szolgáltatásainak letiltását kezdeményezni. Az ideiglenes letiltás ilyen esetben kizárólag a Felhasználó személyes ügyfélszolgálaton adott hozzájárulása mellett oldható fel.

A TARR Ügyfélkapu harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz (Pl: fizetéssel kapcsolatos oldal) A Szolgáltató az ilyen általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi, nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért, az ilyen oldalakra a harmadik személy felhasználási feltételei vonatkoznak.

A Felhasználó az Ügyfélkapu fiókján keresztül - a funkcionális és technológiai korlátok figyelembevételével- azonos jogosultsággal bír és azonos felelősséggel tartozik, mintha ügyintézését bármelyik másik, rendelkezésre álló TARR ügyfélszolgálati elérhetőségen végezte volna. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ügyfélkapu fiókba a jelen felhasználási feltételek szerint bejelentkezve végzett bármely tevékenységet a Szolgáltató a Felhasználó által végzett tevékenységnek tudja be.

4.3 Szellemi tulajdonjogok

A TARR Ügyfélkapu arculata, tartalmának elrendezése, tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Szolgáltatás rendeltetésszerű, a felhasználási feltételeknek megfelelő használatán túl a Szolgáltatás semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy nem hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5. Ügyfélkapu fiók használatának időtartama, megszüntetése, regisztráció törlése

A TARR Ügyfélkapu igénybevételének lehetősége határozatlan idejű, a regisztráció (érvényesítését) megerősítését követően lép hatályba.

A TARR Ügyfélkapu igénybevételének lehetősége megszűnik:
- a Felhasználó előfizetői szerződésének bármilyen okból történő megszűnését követő egy év elteltével,
- a Felhasználó egyoldalú döntése alapján (regisztráció törlésével),amennyiben a regisztrációt követően jut
- a Szolgáltató tudomására, vagy a regisztrációt követően történik olyan körülmény, amely alapján a Szolgáltató jogosult lett volna a regisztráció visszautasítására,
- Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

A TARR Ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének megszűnésével az elektronikus számlázás lehetősége,
valamint a TARR Mobil TV hozzáférés is megszűnik.

6. Kompatibilitás, műszaki védelem
A TARR Ügyfélkapu internet-alapú szolgáltatás, ezért használatához és igénybevételéhez a Felhasználónak internet-hozzáféréssel és emellett internetböngésző szoftvert futtató hardver eszközzel (pl: számítógép, mobiltelenfon, tablet) kell rendelkeznie. A TARR Ügyfélkapu Windows, MacOS, Linux operációs rendszerű készülékeken, az alábbi böngészőkben működik, amennyiben a gyártó általi frissítéssel támogatott böngésző naprakészen frissített.

Támogatott böngészők:

Chrome: 61.0.3163
Firefox: Firefox 56
Safari: 11.0
Microsoft Edge: 41.16299.15.0

A TARR Kft. a TARR Ügyfélkapu felület működését biztosító és a TARR Kft. által üzemeltetett szerverek, berendezések, és hálózati infrastruktúra működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az eszközök fizikai védelméről megfelelően gondoskodik, az adatok védelmét biztosítja, a védelmi intézkedéseket folyamatosan fenntartja, karbantartja, frissíti.

7. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, ügyfélszolgálatot működtet.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1223 (TARR Mobil hálózatból díjazással hívható) vagy +36 31/ 700 1223 (TARR Mobil hálózatból díjmentesen hívható)
Külföldről is hívható telefonszámok: +36 74/ 416 000 vagy +36 31/ 700 1223
Központi nyitva tartó ügyfélszolgálat címe: 7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.
Központi ügyfélszolgálat internetes elérhetősége: https://tarr.hu/ugyfelkapu/bejelentkezes (Ügyfélkapun keresztül panasz, ill. hibabejelentés a bejelentés megfelelő kategóriába sorolása esetén lehetséges)

Az egyéb ügyfélszolgálatok elérhetőségei, nyitvatartása naprakészen megismerhetők:
- a szolgáltató internetes oldalán (honlap): www.tarr.hu
- a központi ügyfélszolgálat elérhetőségein
A Felhasználó a Szolgáltatóval szembeni jogvitája vagy jogvitás helyzete esetén jogosult peres és peren kívüli eljárások kezdeményezésére, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek és hatóságok megnevezéséről, elérhetőségeiről, jogköreiről a Szolgáltató ügyfélszolgálatának működéséről a Szolgáltató Panaszkezelési Szabályzatarendelkezik.

8. Adatkezelési Tájékoztató a TARR Ügyfélkapu használatával kapcsolatban
8.1. Az Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.
Telefonszám: 1223
Telefax:+36 (74) 413 636
Honlap: www.tarr.hu

8.2. A kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja, célja, és időtartama

8.2.1. A regisztrációhoz szükséges adatok: Név, anyja neve, születési hely és idő, e-mail cím, felhasználónév, jelszó, ügyfélszám
Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a TARR Ügyfélkapu regisztráció megszüntetéséig, hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az előfizetői szerződés megszűnését követő egy év elteltéig
Az adatkezelés célja az Ügyfélkapun történő regisztráció és az ügyfélkapu használatának biztosítása.
A regisztrációs adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a TARR Ügyfélkapu nem használható.

8.2.2. Regisztrált felhasználó számára a bejelentkezéshez szükséges adatok: felhasználónév, jelszó
Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: TARR Ügyfélkapu regisztráció megszüntetéséig, hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az előfizetői szerződés megszűnését követő egy év elteltéig
Az adatkezelés célja az Ügyfélkapun történő regisztráció és az ügyfélkapu használatának biztosítása.

8.3. A Felhasználót az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok
Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az a Felhasználó azonosításával jár együtt, valamint a Szolgáltatónak a Felhasználóval szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Szolgáltató egyébként is kezel Felhasználóról), valamint a Szolgáltató email fiókjában elérhető lesz a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat/igényeket legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Szolgáltató.

Szolgáltató megfelelő technikai és szervező intézkedéseket tesz, hogy a joggyakorlás során biztosítsa az adatbiztonsági követelmények teljesülését. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót a joggyakorlás során, hogy az adatbiztonsági követelmények betartása milyen intézkedések megtételét teszik szükségessé a részéről.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes adatkezelések esetén az alábbi jogok illetik meg:

Hozzáféréshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

a) a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

b) a következő információkról a Szolgáltató tájékoztassa:
- az adatkezelés céljai;
- a Felhasználóról kezelt személyes adatok kategóriái;
- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Szolgáltató közölte vagy közölni fogja;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- a Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Szolgáltató méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Szolgáltató a Felhasználóval egyeztetett módon személyesen, vagy elektronikus formában biztosítja.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Az adatokhoz való hozzáférést a Szolgáltató nem biztosítja informatikai felületen keresztül.

Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de Szolgáltató jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Értintettet.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;
b) Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat Szolgáltató jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
e) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha a Szolgáltató bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta a Felhasználóról kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Értintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Szolgáltatónak Felhasználó felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

A Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, Értintettnek joga van arra, hogy kérje Szolgáltatótól, hogy a Felhasználó által a Szolgáltató részére megadott gépileg értelmezhető formátumban bocsássa a Felhasználó rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy a Szolgáltató az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

A hordozhatóság jogát Szolgáltató a Felhasználóval egyeztetett módon xml, vagy csv formátumban biztosítja.

8.4. Jogérvényesítési, Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó jogosult adatkezeléssel kapcsolatban bármikor az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni.

A Felhasználó jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. www.naih.hu,  Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat Szolgáltató a rendszereiből törli, kivéve, ha az adatkezelésre más jogalapon lehetősége van. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.5. Adatfeldolgozók igénybevétele

Szolgáltató a szolgáltatásai nyújtásához adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók feladataikiterjednek az alábbi tevékenységek elvégzésére:
a) számlázással kapcsolatos kisegítő tevékenység (nyomtatás és postázás),
b) informatikai rendszerüzemeltetés,
c) marketing tevékenység,
d) ügyfélszolgálati tevékenység,
e) hibajavítási tevékenység,
f) követeléskezelés.

Az adatfeldolgozók aktuális listája a TARR Kft. székhelyén érhető el.

A TARR Kft. által nyújtott valamennyi Ügyfélkapu szolgáltatáson is elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelésekre a TARR Kft. előfizetői szerződésének részét képező Előzetes Tájékoztatásának 3. sz. melléklete szerinti Adatkezelési Tájékoztató alkalmazandó.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen Ügyfélkapu Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a TARR Kft. Általános Szerződési Feltételei és ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentációk (pl: Előzetes Tájékoztatás), valamint a mindenkor hatályos és alkalmazandó magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

A TARR Kft. jogosult a TARR Ügyfélkapu és jelen Ügyfélkapu Szabályzat egyoldalú módosítására, visszavonására. A Felhasználó ebből eredő káráért a Szolgáltató felelősségét kizárja. A módosítások annak élesítésekor/közzétételekor lépnek hatályba, a hatályba lépés dátumát a jelen Ügyfélkapu Szabályzat tartalmazza.

Szekszárd, 2022. november 21.