{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Üzleti és magán előfizetők kezelésének rendje a TARR Kft.-nél

A TARR Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a 2003.évi C. törvény 127.§.(3), és a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011.(X.6.) 6.§.(1) rendelete előírásainak megfelelően az alábbi tájékoztatást adja:

A hírközlési szolgáltatóval szembeni elvárások szerint, a kis-és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor írásbeli nyilatkozattal kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amelyről a szolgáltató köteles részletes - az előnyöket és hátrányokat bemutató - tájékoztatást adni. A tájékoztatás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni. A tájékoztatás elmaradása esetén az előfizetői szerződés semmis.

A Szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt, hogy a szolgáltatások igénybevétele esetén az előfizetői szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek azonosak az egyéni ügyfelek illetve az üzleti ügyfelek tekintetében. Az előfizetői szerződés megkötésekor az előfizető megjelöli, hogy egyéni (magán) vagy üzleti előfizető (előfizetés típusa), de a feltételek tekintetében ennek nincs jelentősége.