{{ cartIndex + 1 }}

{{ getLabelForAddress(cart.settlementResponse) }}

Ehhez a címhez rendelődik amit a kosárba tesz

Összesen: ({{ cartIndex + 1 }}. címre):

Kedvezményes havi díj

{{ cart.shoppingCartDTO.monthlyFee | price }} Ft / hó

Átvételkor fizetendő:

{{ cart.shoppingCartDTO.fullPrice | price }} Ft

Módosultak az előfizetői szerződések

1. Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket és a Felhasználókat arról, hogy 2021. június 30-ával a jogszabály erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződéseknek az ÁSZF ezen módosítása által érintett részei.
A módosított ÁSZF a szolgáltató honlapján érhető el.
Az egyedi előfizetői szerződések módosulásáról az előfizetők részére külön értesítés nem kerül megküldésre.
Tájékoztatásul ismertetjük, hogy az előzőekben jelzett módosítások oka az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek és végrehajtási rendeleteinek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosítása.

2. Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletnek az e rendelet módosításáról szóló 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelettel megállapított rendelkezései 2021. június 30-ától alkalmazandóak.
Ezért a 2021. június 30-án hatályban lévő (határozott és határozatlan idejű) előfizetői szerződések általános szerződési feltételei az egyedi előfizetői szerződésekre is kiterjedően- a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet által érintett részei tekintetében - 2021. június 30-án a rendelet erejénél fogva módosultak, erről külön értesítést a szolgáltató az előfizetőknek nem küldött.
A módosulás az internet-hozzáférési szolgáltatás sebességére - a 25/2020. (XII. 21.) NMHH rendeletben- előírt új célértékek miatt vált szükségessé, mivel helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a garantált sebesség minimális sebességre, a névleges sebesség maximális sebességre módosult, és új célértékként került meghatározásra a rendes körülmények között elérhető sebesség. Mobil internet-hozzáférési szolgáltatás esetén a névleges és garantált sebesség helyett a becsült maximális sebesség került meghatározásra.
A Szolgáltató a célértékek teljesítését vizsgálja és azok teljesítéséért az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglaltak szerint felel.
A Szolgáltató helyhez kötött, illetve mobil szolgáltatás esetére az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét és egyéb jellemzőit bemutató, az internet-hozzáférési szolgáltatást leíró „A” jelű táblázatát, valamint az internet-hozzáférési szolgáltatások sebességét befolyásoló tényezők „B” jelű táblázatát www.tarr.hu/aszf oldalon közzéteszi, a táblázatokra mutató hivatkozás az egyes ajánlatok mellett is hozzáférhető.

A módosult Általános Szerződési Feltételek itt érhetők el.