Weboldalt fejlesztünk!

Weboldalunk fejlesztés alatt áll. Az okozott kellemetlenségekért elnézésedet kérjük! Észrevételeidet szívesen vesszük, kérlek ide küldd: info@tarr.hu

A kosár tartalma

Összesen:

Kedvezményes havi díj

{{ basket.fullPriceOfServices | price }}Ft / hó

Átvételkor fizetendő: {{ basket.fullPriceOfProducts | price }}Ft

CI modul és kártya

Digitális kártyaolvasó, segítségével láthatod a kódolt digitális adásokat, melyekre előfizettél.

ci-modul

Mi az a CI Modul, és miért van rá szükség?

A CI modul egy arra alkalmas televízióba (ún. DVB-C tunerbe) helyezhető kártyafogadó egység, melybe a kódolt digitális csatornák vételére jogosító kártya illeszthető. Segítségével láthatod a kódolt digitális adásokat, melyekre előfizettél. A CI modul előnye, hogy nincs szükség külön médiaeszközre (set-top-boksz), így nincs plusz távirányító és nincs további áramfogyasztás sem. A CI modult a hozzá tartozó STBC kártyával együtt csak be kell helyezned az arra alkalmas televíziódba és pár perc múlva a készüléked távirányítójával már kapcsolhatsz is a kódolt adások között.

Mi az az STBC kártya?

A TARR Kft.-től vásárolt CI modul kártyaolvasóba helyezhető kártya (fenti kép). A kártya segítségével válnak elérhetővé a kódolt digitális tematikus kiscsomagok, melyekre előfizettél.

CI modul fogadására alkalmas televízió készülékek

A televíziód abban az esetben alkalmas CI modul fogadására, ha rendelkezik DVB-C tunerrel. Erre vonatkozó információt a készülék leírásában találhatsz. A televízió típusára online rákeresve is megtalálhatod ezt az adatot a készülék jellemzőinél.


Ha mostanában tervezel televízió vásárlást, válogass akciós készülékeink közül, melyek mindegyike rendelkezik DVB-C tunerrel!


További információk

Magán előfizetők esetében egy kábelTV előfizetéshez maximum 3 db dekódolásra alkalmas eszköz csatlakoztatható. Amennyiben 3-nál több eszközön szeretnéd használni a szolgáltatásunkat, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot.

Amennyiben nincs kártya fogadására alkalmas televíziód, lehetőséged van set-top-boksz készülékkel is igénybe venni a digitális kiscsomag szolgáltatásunkat.

CI modul díjai

Feltételek Egyszeri díj További igénybevételi feltételek
CI Modul és STBC kártya
Bármely ÚJ Digitális kiscsomag megrendelése esetén:
1 Ft Egy digitális kiscsomaghoz 1 db 1 Ft-os modult biztosítunk.
Minden egyes visszahozott vagy műszerészek által átvett kártya fogadásra alkalmas boksz után az előfizető vásárolhat 1 Ft-ért CI modult.
CI Modul és STBC kártya
Bármely Digitális kiscsomag megléte esetén:
2.500 Ft Maximum 6 db modul vásárlása lehetséges.
CI Modul (STBC kártya nélkül)
Ha nem rendelkezel Digitális kiscsomag előfizetéssel:
9.990 Ft Korlátlan számban vásárolható.

Havi kártya bérleti díjak

Nálad lévő eszközök esetén Set-top-boksz bérleti díj Kártyafelügyeleti díj Összesen
Első CI modul vagy set-top-boksz: 390 Ft/hó 0 Ft/hó 390 Ft/hó
Kártya fogadására alkalmas set-top-boksz és STBC kártya: 690 Ft/hó 210 Ft/hó 900 Ft/hó
CI Modul és STBC kártya: - 210 Ft/hó 210 Ft/hó
Kártya fogadására alkalmas set-top-boksz, STBC kártya nélkül: 3.000 Ft/hó - 3.000 Ft/hó

A TARR Kft. a digitális kábeltévé szolgáltatását az Elektronikus Hírközlési Törvénnyel és a TARR Kft. Általános Szerződési Feltételével (továbbiakban ÁSZF) összhangban nyújtja. Ennek megfelelően a szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató által kiépített fali aljzat, illetve a koaxiális kábel csatlakozója. Azaz a TARR Kft. által nyújtott szolgáltatásnak nem része a CI modul, és annak megfelelő üzemeltetése sem.

A CI modul, annak a szoftvere vagy a televízió, és annak a szoftvere túl van az átadási ponton. Így azok helyes működéséért a TARR Kft. nem vállalja a felelősséget. Így ha azokban hiba lép fel, azt javítani nem köteles sem a vonatkozó jogszabályok, sem a TARR Kft. ÁSZF-je értelmében.

Előfizetőink kényelme érdekében a TARR Kft. vállalja a CI modulok telepítését és rendellenes működése esetén a probléma elhárítását is, de mivel ez nem törvényi kötelezettsége, ezt csak díjazás ellenében tudja vállalni. A végrehajtás szabályait nem a TARR Kft. ÁSZF-je határozza meg. A CI modul telepítési és működési problémáinak elhárításával kapcsolatos díjakról érdeklődj ügyfélszolgálatunkon.

A TARR Kft.-nél vásárolt CI modulokra is kiterjednek azok a szavatossági és jótállási feltételek, amelyek bármely más kereskedelmi forgalomban értékesített árucikkekre is vonatkoznak. A jelenleg érvényes jogszabályok alapján a TARR Kft.-nél vásárolt CI modulokra 24 hónap szavatosságot vállalunk. A CI modul értékesítési ára bruttó 10.000 Ft alatti, így jótállást (garanciát) nem vállalunk, értékesítéskor garancia jegyet nem biztosítunk.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a TARR Kft. vállalja, hogy az értékesítéstől számított 14 munkanapon belül visszavásárolja az értékesített CI modult.

Kérjük, a vásárlást igazoló számlát őrizd meg, mert ezzel tudod igazolni a vásárlás tényét. A vásárlást igazoló számla nélkül sajnos nem áll módunkban sem a kötelező visszavásárlást, sem a szavatosságot vállalni.


Szavatosság és jótállás

1. Kellékszavatosság

A TARR Kft. hibás teljesítése esetén a TARR Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Választásod szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

  • Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a TARR Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a TARR Kft. költségére is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.
  • Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TARR Kft. adott okot.
  • Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmedet, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb 1 év.
  • A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TARR Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már köteles vagy bizonyítani, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén - választásod szerint - az 1. pontban meghatározott jogod vagy termékszavatossági igényt érvényesíthetsz.

  • Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.
  • Termékszavatossági igényed a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Neked kell bizonyítanod.
  • Felhívjuk figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz.
  • Termékszavatossági igényed eredményes érvényesítése esetén, a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényed a gyártóval szemben érvényesítheted.

3. Jótállás

A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. A TARR Kft. a 10.000 Ft - azaz tízezer forint - feletti, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet és annak mellékletében meghatározott, tartós fogyasztási cikkekre vállal kötelező jótállást. A kötelező jótállás időtartama 1 év.

További jótállási információkról érdeklődjön ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.